Виконання ст. 30 Закону України “Про освіту”

Кошторис
Фінансовий звіт
Загальна інформація:

статут школи;

структура та органи управління школи;

кадровий склад школи згідно з ліцензійними умовами;

освітні програми

територія обслуговування, закріплена за школою;

потужна спроможність та фактична кількість осіб, які навчаються у школі;

– мова освітнього процесу – українська;

річний звіт про діяльність школи;

умови доступності школи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати.